Simon Verougstraete

Simon Verougstraete (Ghnet, °1990) lives and works at Ghent (Belgium). 

Een diverse verzameling beeldmateriaal vormt het vertrekpunt voor reeksen tekeningen, collages, schilderijen en objecten. Fragmenten uit boeken, tijdschriften, postkaarten, natuurgidsen of krantenknipsels worden samengebracht in werken die getuigen van een associatief denkproces dat lijkt uit te waaieren in verschillende richtingen.

Er ontstaat een eclectische beeldtaal waarbij veel aandacht gaat naar details en waar de herhaling van visuele motieven op elkaar worden gestapeld, motieven die vaak refereren naar aspecten uit de brede kunstgeschiedenis en naar elementen uit de natuur.